DNS Dynamic là gì | Cách thức hoạt động của DNS Dynamic

Việc chuyển đổi địa chỉ IP động (IP WAN) từ tên miền sang định dạng số là cực kỳ cần thiết vì không phải mọi máy tình đều sử dụng IP tĩnh, Dynamic DNS sẽ giải quyết vấn đề này. Địa chỉ tên miền động được cung cấp bởi máy chủ DHCP của công ty dịch vụ mạng của bạn.

Vậy hệ thống DNS Dynamic là gì?

Hệ thống tên miền động (Dynamic DNS – Dynamic Domain Name System).

Hoạt động Dynamic DNS
Hoạt động Dynamic DNS

Nói ngắn gọn Dynamic DNS là một phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao (do không phải mọi máy tính đều sử dụng địa chỉ IP tĩnh). Dịch vụ DNS động (Dynamic DNS) cung cấp một chương trình đặc biệt chạy trên máy tính của người sử dụng dịch vụ dynamic DNS được gọi là Dynamic Dns Client.

Chương trình này giám sát những thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host (vốn được cung cấp bởi ISP bằng phương pháp động) thay đổi và sau đó update các thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. Bằng cách này, cho dù server có thường xuyên bị thay đổi địa chỉ thì tên miền vẫn được hệ thống server DNS trỏ về đúng địa chỉ được cấp IP mới đó.

DDNS

Dynamic DNS là một hệ thống giải quyết vấn đề cập nhật nhanh chóng. Thuật ngữ này được sử dụng theo hai cách, trong đó, nói về mặt kỹ thuật tương tự, có mục đích rất khác nhau và dân số người dùng.

DDNS là gì
DDNS là gì

Đầu tiên là “cập nhật DNS dựa trên tiêu chuẩn”, sử dụng phần mở rộng của giao thức DNS để yêu cầu được cập nhật; điều này thường được sử dụng cho máy tính xách tay của công ty để đăng ký cho địa chỉ của họ.

Thứ hai thường là một giao thức dựa trên nền tảng web, thường là tìm nạp một HTTP duy nhất với tên người dùng và mật khẩu, sau đó cập nhật một số bản ghi DNS (bởi một số phương thức không xác định); điều này thường được sử dụng cho một máy tính trong nước để đăng ký chính nó bằng một tên được biết đến công khai để được nhìn thấy bởi một nhóm rộng hơn, ví dụ như một máy chủ game hoặc webcam.

Người dùng cuối truy cập Internet nhận được chia sẻ địa chỉ IP, thường chỉ là một địa chỉ IP duy nhất, bởi một nhà cung cấp dịch vụ Internet của họ. Các địa chỉ được gán có thể không thay đổi (tức là tĩnh), hoặc có thể thay đổi theo thời gian (tức là động). Địa chỉ động thường chỉ được cung cấp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, vì hầu hết các doanh nghiệp vừa và lớn đều yêu cầu địa chỉ tĩnh.

Địa chỉ IP động gặp hạn chế nếu khách hàng muốn cung cấp dịch vụ cho những người dùng khác trên Internet, chẳng hạn như dịch vụ web. Vì địa chỉ IP sẽ thay đổi thường xuyên, các tên miền tương ứng phải được ánh xạ lại nhanh chóng trong DNS, để duy trì khả năng truy cập bằng cách sử dụng URL nổi tiếng.

Nhiều nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Dynamic DNS miễn phí hoặc thương mại cho trường hợp này. Việc cấu hình lại tự động thường được thực hiện trong bộ định tuyến hoặc máy tính cá nhân của người dùng, chạy phần mềm để cập nhật dịch vụ DDNS. Giao tiếp giữa thiết bị của người dùng và nhà cung cấp không được chuẩn hóa, mặc dù một số phương pháp cập nhật dựa trên web tiêu chuẩn đã xuất hiện theo thời gian.

Hướng đẫn sử dụng DDNS

Vậy những đối tượng nào nên sử dụng dynamic DNS ?

Những đối tượng không sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp kết nối leased-line với địa chỉ IP tĩnh mà thuê kết nối Internet gián tiếp dialup hoặc dịch vụ ADSL có địa chỉ IP động, nên nếu đăng ký sử dụng Dynamic DNS hoàn toàn có thể tự duy trì máy chủ dịch vụ của mình.

Đặc biệt, các thuê bao ADSL gia tăng ngày càng nhanh sẽ rất hưởng ứng dịch vụ dynamic DNS bởi vì với dynamic DNS, thuê bao ADSL (thường là các tổ chức) có khả năng tự duy trì máy chủ dịch vụ (mail, web, ftp…server), không phải thuê dịch vụ mail hosting, web hosting của ISP vốn đã tốn kém. Việc tự duy trì máy chủ trước đây vốn chỉ có thể đối với các tổ chức có kết nối trực tiếp leased-line vốn là một dạng service kết nối giá thành cao.

Bài viết này Manta đã cùng các bạn tìm hiều thêm về một số kiến thức thuộc về Dynamic DNS , mong là bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Dynamic Dns.