Tên miền DNS là gì ? – Những kiến thức cơ bản về DNS

Tên miền DNS là gì? DNS được viết tắt trong tiếng Anh là Domain Name System. Là một hệ thống được đưa vào internet vào năm 1984, với hệ thống tương tác giữa các địa chỉ IP và tên miền. Với một hệ thống tên miền DNS được đặt thứ tự trên máy tính và cách dịch vụ internet hoặc bất cứ người dùng nào trên internet.

Sự liên kết của DNS với internet

Nó được liên kết với nhiều thông tin đa dạng tên miền được gán cho những người tham gia Và quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), được liên kết từ các trang thiết bị mạng cho những mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp nơi trên thế giới.

Phép tương thường được sử dụng để giải thích hệ thống tên miền là, nó phục vụ như một “Danh bạ điện thoại” để tìm trên Internet bằng cách dịch tên máy chủ máy tính thành địa chỉ IP.

Ví dụ, www.example.com dịch thành 208.77.188.166.

Trên hệ thống tên miền DNS hỗ trợ cho nó có thể được chỉ định tên miền cho những nhóm người sử dụng Internet một cách có ý nghĩa, độc lập với những địa điểm của người sử dụng. Vì điều này, World-Wide Web (WWW) siêu liên kết và trao đổi những thông tin trên Internet có thể duy trì một cách ổn định và cố định ngay cả khi định tuyến dòng Internet thay đổi hoặc các người tham gia sử dụng một thiết bị di động.

Tên miền trên internet dễ nhớ hơn các địa chỉ IP như là 208.77.188.166 (IPv4) hoặc 2001: db8: 1f70:: 999: de8: 7648:6 e8 (IPv6).

Sự liên kết của DNS với internet như thế nào? thông qua đó bạn có thể tìm hiểu thêm: dns suffix là gì ?, dynamic dns là gì ? 

Những lợi thế của DNS

Mọi người họ đều tận dụng những lợi thế này khi họ thuật lại có nghĩa của các URL và địa chỉ email mà không cần phải biết làm thế nào để các máy sẽ thực sự tìm ra chúng.

Trên hệ thống tên miền phân phối trách nhiệm gán tên miền và lập tất cả bản đồ các tên tới địa chỉ IP bằng cách định rõ những máy chủ có thẩm quyền cho mỗi tên miền. Các máy chủ có tên thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm đối với các tên miền riêng của họ, và lần lượt có thể chỉ định tên máy chủ khác để độc quyền của họ cho những tên miền phụ.

Kỹ thuật này đã thực hiện các cơ chế phân phối DNS, khắc phục lỗi, và giúp tránh sự cần thiết cho một trung tâm đơn lẻ để đăng ký tư vấn và liên tục cập nhật. Nhìn chung, trên hệ thống tên miền cũng lưu trữ các loại thông tin khác nhau, chẳng hạn như tất cả danh sách các máy chủ email mà chấp nhận thư điện tử cho một tên miền Internet.

Bằng cách cung cấp tới thế giới rộng lớn, phân phối từ khóa – cơ sở của dịch vụ đổi hướng, Hệ thống tên miền DNS là một thành phần thiết yếu cho các chức năng của Internet. Tất cả các định dạng khác như các thẻ RFID, mã số UPC, các ký tự Quốc tế trong địa chỉ email và tên máy chủ, và một loạt các định dạng khác cũng có thể có khả năng sử dụng DNS.

Chức năng của DNS

Tất cả mỗi Website sẽ có một tên (nó là tên miền hay đường dẫn URL:Universal Resource Locator) và là một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số chúng cách nhau bằng dấu chấm(Ipv4). Lúc bạn mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt của bạn sẽ tới ngay website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web.

Quá trình “dịch” tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt nó hiểu và truy cập được website là công việc của một DNS server. Những DNS nó trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ “IP” thành “tên” và ngược lại. Các bạn sử dụng chỉ cần nhớ mỗi “tên”, không cần phải nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ).

Nguyên tắc làm việc của DNS

Mỗi một nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình, gồm tất cả các máy bên trong những phần riêng của mỗi nhà cung cấp dịch vụ đó trong Internet. Có nghĩa là, nếu một trình duyệt tìm kiếm địa chỉ của một website thì DNS server phân giải tên website này phải là DNS server của chính tổ chức của quản lý website đó chứ không phải của một tổ chức (nhà cung cấp dịch vụ) nào khác.

INTERNIC (Internet Network Information Center) chịu trách nhiệm theo dõi những tên miền và các DNS server tương ứng. INTERNIC là một tổ chức được thành lập bởi NFS (National Science Foundation), AT&T và Network Solution, chịu trách nhiệm đăng ký thêm các tên miền của Internet. INTERNIC chỉ có nhiệm vụ quản lý tất cả các DNS server trên Internet chứ không phải có nhiệm vụ phân giải tên cho từng địa chỉ IP.

DNS có chức năng tra vấn các DNS server khác để có được một cái tên đã được phân giải. DNS server của mỗi tên miền thường có hai việc khác biệt. Thứ nhất, chịu trách nhiệm phân giải tên từ các máy bên trong dns về các địa chỉ Internet, cả bên trong lẫn bên ngoài miền đều do nó quản lý. Thứ 2, chúng trả lời các DNS server bên ngoài đang cố gắng phân giải những cái tên bên trong miền nó quản lý. – DNS server nó có khả năng ghi nhớ lại các tên vừa phân giải. Để dùng cho các yêu cầu phân giải lần sau. Số lượng mà các tên phân giải được lưu lại tùy thuộc vào quy mô của từng DNS.

Cách sử dụng DNS

Do những DNS nó có tốc độ biên dịch rất khác nhau, nó có thể nhanh hoặc có thể chậm, vì thế người sử dụng cũng có thể chọn DNS server để sử dụng cho riêng mình. Khi bạn hỏi tên miền DNS là gì? thì sẽ có những cách giải thích khác nhau cho người sử dụng. Khi dùng DNS mặc định từ nhà cung cấp dịch vụ (internet), trong  trường hợp này người sử dụng không cần điền địa chỉ DNS. Mà họ chỉ cần vào network connections trong máy của mình để cài đặt. Dùng DNS với server khác (miễn phí hoặc trả phí) cũng phải điền địa chỉ DNS server vào network connections. Địa chỉ DNS server nó cần là 4 nhóm số cách nhau bởi các dấu chấm.

Với những thông tin hữu ích trên về DNS tên miền, BKhost chia sẻ mong sẽ giúp các bạn hiểu được. Tìm hiểu thêm tại Bkhost.vn.